บริษัท ไทย แม็กเน็ต ออโต้พาร์ท จำกัด
โทร 02-577-5999, 08-1372-7729
  • th

แม่เหล็กชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม (Magnetic Plate)


แม่เหล็กชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม (Magnetic Plate)

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
แม่เหล็กถาวรชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม

แม่เหล็กถาวรที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ใช้ดูดจับคัดแยกเศษเหล็กและโลหะที่ปลอบปนออกจากวัตถุดิบ ก่อนผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นต่อไป

ติดต่อสอบถาม